Išsamesnė paieška
Išsamesnė paieška

Classified LIT1408138

Darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita (nuotoliniu būdu)

Darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita (nuotoliniu būdu)

190€
Lietuva
2023 m. sausio 19 d.
LIT1408138
Kviečiame mokytis DARBO LAIKO IR DARBO UŽMOKESČIO APSKAITOS nuotoliniu būdu. Šio kurso metu Jūs įgysite aktualių darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitos žinių ir praktinių gebėjimų savarankiškai apskaičiuoti ir apskaityti darbo užmokestį.

Kam skirta: Jau dirbantiems arba norintiems tapti apskaitininkais ar buhalteriais, atsakingais už darbo užmokesčio apskaitą.

Kurso tikslas: Suteikti darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitos žinių ir praktinių įgūdžių.

Kurso metu nagrinėjamos temos:

Darbo užmokesčio apskaitos esmė;
Darbo laiko apskaita (darbo laiko trukmė, suminė darbo laiko apskaita);
Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas;
Darbo užmokesčio ypatumai, esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų: viršvalandžiai, darbas naktį, poilsio ar švenčių dienomis, prastovos, komandiruotės). Garantijos ir kompensacijos;
Atostogų rūšys ir apmokėjimas (darbo stažas atostogoms gauti, kasmetinės bei tikslinės atostogos);
Išeitinė išmoka, kompensacija už nepanaudotas atostogas;
Išskaitos iš darbo užmokesčio;
Pajamų, susijusių su darbo užmokesčiu, apmokestinimas (gyventojų pajamų mokestis, neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) taikymas, valstybinio socialinio draudimo mokesčiai, įmokos į garantinį fondą), mokesčių mokėjimo ir deklaravimo tvarka.
Mokymosi programa:

tema. Darbo užmokesčio apskaitos esmė
tema. Darbo laiko apskaita
tema. Vidutinis darbo užmokestis
tema. Darbo užmokesčio ypatumai, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų. Garantijos ir kompensacijos
tema. Atostogų rūšys ir apmokėjimas
tema. Išeitinė išmoka. Kompensacija už nepanaudotas atostogas
tema. Išskaitos iš darbo užmokesčio
tema. Pajamų, susijusių su darbo santykiais, apmokestinimas
Baigiamoji užduotis.
Mokymosi programa sudaryta taip, kad įgyjamų teorinių žinių pagrindu būtų vystomi Jūsų praktiniai gebėjimai: nagrinėjami praktiniai pavyzdžiai, atliekamos įdomios užduotys.

Kursą kuruoja ir į Jūsų klausimus atsako ilgametę patirtį turintys buhalterinės apskaitos specialistai-praktikai.

Kursų pradžios data, užsiėmimų laikas ir intensyvumas priklauso nuo Jūsų galimybių ir poreikių.

PASTABA: nuotolinius mokymus turite užbaigti per 12 mėn. nuo prisijungimo prie nuotolinio mokymosi platformos duomenų gavimo.